Styrk den du er!

En fordypet reise gjennom Egget – for deg som vil ha MER av “Bli den du er”

Styrk den du er

Savner du å sitte i ringen på HumaNova?

“Styrk den du er” passer for deg som har gått “Bli den du er”-året og som kanskje også har tatt en av HumaNovas videreutdanninger, men har en lengsel etter mer egen-fordypning.

Utdanningens hensikt og mål

Utdanningens formål er å gi deg mulighet til å utvikle en fordypet bevissthet. Det innebærer å:

 • øke din evne til empatisk og aktivt bevisstgjøre dine egne reaksjoner, følelser, tanker og behov.
 • bære ditt indre med omsorg, kjærlighet og respekt,  samtidig som du ansvarsfullt står i virkelig kontakt med dine omgivelser.
 • synliggjøre ditt eget potensial for vekst og gi rom for å utforske dine indre ressurser.
 • øke din evne til å gjøre gode valg og sette opp mål for din livsvei utfra en dyp, egen forankring.

Utdanningens omfang og innhold:

Utdanningen omfatter 12 lærerledete dager og har følgende innhold:

 • Kroppsbevissthet, affektbroer
  Gjennom fordypet barndomsarbeid lærer vi oss om tilknytning, affekter, livstemaer, synliggjøring av signaler, kroppsspråk, holdninger og dype grunnleggende mønstre.
 • Pust
  I to dager utforsker vi pustens betydning for kropp og sjel, og som redskap for indre kontakt.
 • Lek
  Vi blir kjent med det indre kreative rommet for sjelelig heling.
 • Bevisst nærvær, aksept, ivaretagende ressurser
  Vi blander teori med praktiske øvelser i kunsten å leve her og nå. I psykosyntesen integrerer vi teknikker og metoder fra østens filosofi med den tredje bølgens kognitive adferdsteori, dvs. mindfulness og ACT.
 • Medfølelse

  Som en rød tråd gjennom hele året ligger temaet medfølelse. Medfølelse med seg selv og andre. Vi øver oss i evnen til å beholde en kjærlighetsfull kontakt med oss selv i relasjon til andre bl.a. gjennom Empatisk Kommunikasjon.
 • Psykosyntese-teori og metodikk
  Psykosyntesens begreper som delpersonligheter, viljen og transpersonlige egenskaper fordypes  løpende gjennom året.
 • Eksistensiell utforsking
  Vi utforsker dype verdier og eksistensielle livsspørsmål og løfter frem opplevelsen av å være menneske

Du lærer deg å aktivt ta ansvar for ditt liv og ta valg som ligger i tråd med det du innerst inne vil.

Klikk her for å høre Sanna fortelle om utdanningen

Møt lærerne:

867fd12d-2f45-4970-b439-81d1e7ab64e6

Møt Susanna Eliasson Ogunro og Jannicke Granrud som sammen skal holde fordypningskurset “Styrk den du er”. De er i dag diplomerte samtaleterapeuter, veleidere og lærere på HumaNova. Susanna eller “Sanna” som vi kaller henne,  jobber til daglig på skolen vår i Stockholm, mens Jannicke har base her i Oslo. 

Sanna har laget det nye kurset “Styrk den du er”. Bli bedre kjent med henne:

Hvem er du?
– Jeg jobber som samtaleterapeut og lærer på Humvanova i Stockholm. Jeg var ferdig utdannet terapeut i begynnelsen av 2000-tallet. Siden dengang har jeg utdannet meg videre til par-og relasjonsterapeut og er akkurat ferdig med veilederutdanningen på HumaNova. I tillegg til min psykosynteseutdanning har jeg en såkalt steg-1 utdanning i Transpersonlig  psykoterapi med psykodynamisk grunn, en utdanning i Kognitiv adferdsterapi og går nå på Gestaltakademiet i Stockholm.

Fortell litt om din egen vei!
– Grunnen til min store interesse for terapi er nok at jeg i 20 års alderen opplevde mange store kriser i løpet av kort tid. Dette gjorde at jeg utviklet angst/panikksyndrom. Dette var på 90-tallet og det fantes veldig lite kunnskap om denne diagnosen da. Jeg havnet i psykodynamisk terapi hos en fantastisk terapeut som virkelig hjalp meg med å jobbe med årsakene til min tilstand og opplevde at jeg fikk et fundament å stå på som var mye mer stabilt enn jeg tidligere trodde var mulig. Denne erfaringen vekket en sterk lengsel etter å vie mitt liv til å arbeide terapeutisk med andre. Ut fra mitt humanistiske grunnsyn og min interesse for åndelige og transpersonlige opplevelser fant jeg psykosyntesen og HumaNova.

På psykosyntesens brede base har jeg siden utdannet meg videre, fyllt på, komplettert, fordypet meg i ulike terapeutiske metoder. Da jeg fikk spørsmålet om å skape en fordypningsutdanning for HumaNovas tidligere elever ble jeg utrolig glad. Dette var en veldig fin anledning til å virkelig få sette sammen og ta i bruk alle de ulike terapeutiske verktøy jeg har funnet og som går så fint hånd i hånd med psykosyntesen.

Hvorfor skal man ta dette kurset?

– Det som skiller “Styrk den du er” fra “Bli den du er”, er at utdanningen har fordypningsøvelser som krever at deltakerne har en erfaring med å jobbe terapeutisk med seg selv. Ellers jobber vi på tilsvarende måte som i Bli den du er med opplevelsesbaserte øvelser og litt teori. “Styrk den du er” har ikke obligatorisk litteratur eller innleveringsoppgaver, bare referanselitteratur. Dette kurset er for din egen fordypning og inspirasjon – for å virkelig styrke den du er!

Timeplan – klikk her!

Individuell terapi ved siden av anbefales, men er ikke et krav. Vil du derimot søke videre til en av våre yrkesutdanninger, er kravet at du skal ha gjennomført 25 sesjoner individuell terapi.

Opptakskrav

Du skal ha gått vår grunnutdanning Bli den du er.

Søk videre

Etter denne påbyggingsutdanningen er du velkommen til å søke videre til en av våre diplomutdanninger til Organisasjonskonsulent eller Samtaleterapeut.