Nettkurs i MI  – Motiverende Samtale

– en metode for varige livsstilsendringer

shutterstock_325899821

Ønsker du et verktøy for å bli tryggere i samtale med andre?

Formålet med dette nettkurset er å styrke deltakernes samtalekompetanse i ulike typer endrings- og motivasjonsarbeid.

Metoden anbefales av Helsedirektoratet for blant annet Frisklivssentraler, Hverdagsrehabilitering og Tannhelsetjenester. Den anvendes blant annet av rådgivere og veiledere som jobber inn mot NAV, i Kriminalomsorgen og av fysioterapeuter.

Motiverende Samtale bygger på Miller og Rollnicks «Motivational Interviewing» (MI) som er en klientsentrert, rådgiverstyrt og indre motivasjonsfremmende samtaleform som bygger på humanistiske verdier. Dette er i tråd med HumaNovas tankesett hvor vi utdanner mennesker i å forstå seg selv og andre i relasjon til hverandre med empati som en førende verdi i arbeidet.

Kurset passer for deg som: Jevnlig har samtaler med mennesker i ditt yrke, gjerne rundt krevende temaer. Og som ønsker å heve din relasjonskompetanse og utvikle deg i jobbrollen din.  MI egner seg blant annet for ledere, HR-ansatte, lærere, leger, psykologer, terapeuter, coacher og veiledere. Både innenfor stat/kommune og privat sektor. MI er også for deg som privatperson, som en hjelp til å fremme din indre motivasjon, og til å motivere mennesker rundt deg. Alle deltakere som fullfører nettkurset mottar et kursbevis.

Dette får du gjennom å ta MI som nettkurs hos oss:

 • Et verktøy som kan hjelpe deg til å bli en bedre reflekterende lytter
 • Et verktøy som hjelper deg å avdekke motstand og å komme det i møte i samtalen
 • Kunnskap om hvordan du kan motivere til omstilling og innføring av nye idéer og tanker
 • Økt evne til å fremkalle og å forsterke  argumenter for endring
 • Økt forståelse for hvordan endringsprosesser foregår
 • Kunnskap om det å utforske ambivalens sammen med andre (motstridende tanker og følelser)

Pedagogikken på nettkurset er basert på oppdagelse og erfaringslæring med øvelser og trening i kombinasjon med teori og erfaringsutveksling.

Nettkurset består av undervisning og påfølgende øvelser i smågrupper, erfaringsutveksling og veiledning. Deltagerne må påregne en del egenaktivitet gjennom noe pensum og transkribering av en samtale som de gjennomfører for å trene på MI. Innleverte, transkriberte samtaler vil bli kodet av kursleder og ligger til grunn for å få godkjent kursbevis på å ha fullført MI Nettkurs.

De 40 nettkurs-timene er fordelt slik:

 • 12 timer nettbasert undervisning
 • 6 timer nettbasert veiledning
 • 6 timer nettbasert gruppearbeid
 • 12 timer egenstudie/teori
 • 4 timer intervju/oppgavearbeid

Kjersti Fjærestad_MI

Kjersti Fjærestad er vår lærer på dette nettkurset. Hun ble MINT-sertifisert i 2003. (Motivational Interviewing Network of Trainers). Hun er en anerkjent MI-trener med mange års erfaring og har blant annet kurset:
– Kriminalomsorgen
– NAV
– Helsedirektoratet
– Kommuner
– Fysioterapiforbundet
Hun bistår også ved opplæring i MI på Høgskolen i Oslo og Akershus og ved Høgskolen i Bergen. Hun har vært sensor på Universitetet i Nord i 11 år.

Hør vår podcast med MI-trener Kjersti og utforsk din egen ambivalens! Klikk her!

Timeplan for MI nettkurs

Oppstart onsdag 2. mai kl 18:00 - 19:00.

Undervisning hver påfølgende tirsdag kl 18 - 19 frem til 26.juni. Sommerferie.
Oppstart igjen 14.08.18 og påfølgende tirsdager til avslutning 28.08.18.

Veiledning annenhver uke rett etter undervisning, "live" med Kjersti Fjærestad.

Meld deg på her

Pris

Kampanje til og med 23.04.18
40-timers nettkurs kr 7 900,-

HumaNova tilbyr delbetaling på alle utdanninger, kurs og nettkurs.
Ta kontakt for mer informasjon.

 

Regler for påmelding og avbestilling