Nettkurs i MI  – Motiverende Samtale

– en samtaleform for indre drevet endringsprosess

shutterstock_325899821

Ønsker du et verktøy for å bli bedre til å motivere deg selv og andre?

Formålet med dette nettkurset er å styrke kursdeltagernes samtalekompetanse i ulike typer endrings- og motivasjonsarbeid.

Vårt nettkurs i MI er ideelt for deg som gjennomfører medarbeidersamtaler, er mentor, veileder på skole eller arbeidsplass, driver fagutvikling og kvalitetssikring eller jobber med livsstilsendringer med klienter eller pasienter.

Metoden er anbefalt av Helsedirektoratet for blant annet Frisklivssentraler, Hverdagsrehabilitering og Tannhelsetjenester.

Motiverende Samtale bygger på Miller og Rollnicks «Motivational Interviewing» (MI) som er en klientsentrert, rådgiverstyrt og indre motivasjonsfremmende samtaleform som bygger på humanistiske verdier. Dette er i tråd med HumaNovas tankesett hvor vi utdanner mennesker i å forstå seg selv og andre i relasjon til hverandre med empati som en førende verdi i arbeidet.

Kurset passer for deg som: Jevnlig har samtaler med mennesker i ditt yrke, gjerne rundt krevende temaer. Og som ønsker å heve din relasjonskompetanse og utvikle deg i jobbrollen din.  MI egner seg blant annet for ledere, HR-ansatte, lærere, leger, psykologer, terapeuter, coacher og veiledere. Både innenfor stat/kommune og privat sektor. Metoden passer også for deg som privatperson, som en hjelp til å fremme motivasjonen til mennesker rundt deg. Du får kursbevis.

Dette lærer du på nettkurset om MI:

  • Grunnleggende kunnskap og praktiske øvelser.
  • Reflekterende lytting, spørsmålstilling, bekreftelse og oppsummering.
  • Å avdekke motstand i samtaler og motivere til gjennomføring av nye ideer, tanker og prosjekter.
  • Å fremkalle og forsterke  argumenter for endring.
  • Hvordan du kan møte motstanden i samtalen.
  • Hvordan endringsprosesser foregår
  •  Å utforske ambivalens (motstridende tanker og følelser)
  • Hvordan du kan kvalitetssikre MI-samtalene dine ved å bruke koding.

Pedagogikken på nettkurset er basert på oppdagelse og erfaringslæring med øvelser og trening i kombinasjon med teori og erfaringsutveksling.

Hvert nettmøte vil bestå av forelesning og påfølgende øvelser i smågrupper, film samt erfaringsutveksling og veiledning. Deltagerne må påregne en del egenaktivitet gjennom transkribering av egne samtaler og koding av andre deltageres samtaler. Innleverte, transkriberte samtaler vil bli kodet og tilbakemeldt av kursleder.

Kjersti Fjærestad_MI

Kjersti Fjærestad er ansvarlig for kurset. Hun ble MINT-sertifisert i 2003. (Motivational Interviewing Network of Trainers). Hun er en anerkjent MI-trener med lang erfaring. Hun har blant annet kurset:
– Kriminalomsorgen
– NAV
– Helsedirektoratet
– Kommuner
– Fysioterapiforbundet.
Hun bistår også ved opplæring i MI på Høgskolen i Oslo og Akershus og ved Høgskolen i Bergen. Hun har også vært sensor på Universitetet i Nord i 11 år.

Hør vår nye podcast med MI-trener Kjersti og utforsk din egen ambivalens! Klikk her!

Datoer for MI nettkurs

Oppstart tirsdag 27. februar kl 18 - 19 og hver tirsdag frem til 22.mai (unntatt påskeuken)

Meld deg på her

Pris

40-timers nettkurs kr 12.000,-

Avbestillingsregler

Påmeldingen er bindende