2018-04-18

3 dagers kurs i MI – motiverende samtale

shutterstock_399755248

Innføringskurs i MI

“Motiverende intervju/samtale” er et utmerket verktøy for å avdekke motstand og motivere til gjennomføring av nye ideer, tanker og prosjekter. Samtaleteknikken brukes i utbredt grad av både ledere og medarbeidere i stat og kommune, og i privat sektor. Også helsevesenet, NAV-ansatte og lærere viser økt interesse for denne konkrete og evidensbaserte samtaleteknikken.

Når kan man bruke MI?
Når målet er å skape et samarbeid mellom den som skal endre noen og den som hjelper. Teknikken kan benyttes i ethvert møte hvor en endring ønskes. MI-utøver møter den andre personen med en antagelse om at mennesker selv vet best hva de trenger fordi de er eksperter på seg selv. MI-utøverens har som mål å hente ut personens egne verdier, motivasjon, evner og ressurser for å lykkes med endringen. Du kan bruke MI i alle typer relasjoner. I jobbsamtaler, med venner og med familien.

Utforskningen av ambivalens: En av hovedantagelsene i MI er at personen som søker ofte opplever motstridende tanker og følelser. Dette kalles ambivalens. For at balansen skal vippe i favør av endring, må grunnene for å skulle endre være sterkere enn å fortsette som før. Som MI-utøver hjelper du personen med å konfrontere seg selv og bli kjent med innholdet i sin egen ambivalens. Dette gjør det enklere å komme fram til en avgjørelse.

Koding av samtalene gir trygghet

I tillegg til helsedirektoratet sine anbefalinger, anbefales MI også blant annet av Kreftforeningen for å hjelpe mennesker å slutte med røyk/snus. Teknikken brukes også av veilederne hos NAV og innenfor polititjenesten for å inspirere til endret innstilling hos kriminelle. En av grunnene til at MI blir stadig mer populært i Norge er at du som MI-utøver kan du sende inn samtalene dine for koding og veiledning på bruken så du er trygg på at du bruker den riktig.

Dette lærer du på vårt 3 dagers MI kurs:

·    Grunnleggende kunnskap og praktiske øvelser.

·    Reflekterende lytting, spørsmålstilling, bekreftelse og oppsummering.

·    Å avdekke motstand i samtaler og motivere til gjennomføring av nye ideer, tanker og prosjekter.

·    Å fremkalle og forsterke  argumenter for endring.

·    Hvordan du kan møte motstanden i samtalen.

·    Hvordan endringsprosesser foregår

·     Å utforske ambivalens (motstridende tanker og følelser)

·    Hvordan du kan kvalitetssikre MI-samtalene dine ved å bruke koding.

Kurset passer for deg som: Jevnlig har samtaler med mennesker i ditt yrke, gjerne rundt krevende temaer. Og som ønsker å heve din relasjonskompetanse og utvikle deg i robbrollen din.  MI egner seg blant annet for ledere, HR-ansatte, lærere, leger, psykologer, terapeuter, coacher og veiledere. Både innenfor stat/kommune og privat sektor. Metoden passer også for deg som privatperson, som en hjelp til å fremme motivasjonen til mennesker rundt deg. Du får kursbevis.

Kurset består av teori, demonstrasjoner, praktiske øvelser, mulighet til å erfare hvordan metodikken fungerer, og rollespill med fokus på samtalemetoden.

Kurslitteratur: ”Motiverende Samtale – MI. Endring på egne vilkår”, av Tom Barth og Christina Näsholm
Varm gjerne opp med vår gratis MI bok før kurset! Du finner den her.

Skjermbilde 2017-02-28 kl. 11.30.13
Kurset ledes av coach og samtaleterapeut Mariann Marthinussen som har lang erfaring fra lederskap og næringslivet i tillegg til sin psykosyntese-bakgrunn.

Pris for alle 3 dager: kr 5950,- mot faktura

Kommende kursdatoer:

18. og 19. april + 2. mai kl 10 – 17 alle dager

Meld deg på her

Vår neste gratiskveld om MI er torsdag 15.mars 2018! Klikk her for info og påmelding

Vi får mange henvendelser om MI-kursene våre, her finner du svar på de mest vanlige spørsmålene:

Hva er MI?

MI defineres som en samarbeidsorientert veiledning som lokker frem og styrker motivasjonen til endring hos den du snakker med. At personen du snakker med kommer i kontakt med sin egen motivasjon og vilje til å endre sin situasjon er selve kjernen i motiverende samtale.

I hvilke situasjoner kan jeg benytte meg av MI?

Når du skal gjennomføre vanskelige samtaler med medarbeidere, ledere, familie, kunder, pasienter eller klienter. MI-metoden hjelper til å ufarliggjøre det som ellers kan være vanskelig å snakke om, fordi det såre og utfordrende heller utforskes på en nysgjerrig og empatisk måte.

Hvem passer kurset for?

– MI passer for deg som har jevnlige samtaler med mennesker i ditt arbeid, og gjerne rundt krevende temaer. MI egner seg blant annet for: ledere, HR-ansatte, lærere, leger, psykologer, terapeuter, coacher og veiledere. Både innenfor stat/kommune og i privat sektor.
Hva lærer jeg på HumaNovas 3 dagers kurs?

Du får grunnleggende kunnskap og praktiske øvelser innen de sentrale områdene av MI, grunnleggende holdninger og metodikkens “spirit”.  Du trener på reflekterende lytting, spørsmålsstilling, bekreftelse og oppsummering. Du lærer å fremkalle og forsterke argumenter for endring og hvordan du kan møte motstand i samtaler. Du får forståelse for endringsprosess og utforsker ambivalens. Du sitter igjen med en gjennomprøvd samtaleteknikk du kan benytte i din hverdag, både privat og på jobb.

Hvordan er kurset lagt opp?

HumaNovas MI kurs består av en kombinasjon av teori, demonstrasjoner, praktiske øvelser, mulighet til å erfare hvordan metodikken fungerer og rollespill. Det vil være 2 intensive kursdager først, deretter 2-3 uker til utprøving av metoden i jobb eller privat. Siste dag oppsummeres læringen og nye øvelser utforskes.

Hvor lang erfaring har dere med å holde MI kurs?

Vi har holdt MI kurs på våre skoler i Sverige (Stockholm, Göteborg og Malmö) siden 2012. I tillegg til kurs for privatpersoner på skolene våre i Sverige, har vi holdt kurs ute hos arbeidsplasser som blant annet Migrasjonsverket og Sosialtjenesten.

Hvem er kursholder i Norge?

Vår norske kursholder Mariann Marthinussen har 10 års erfaring som coach og terapeut med tusenvis av samtaletimer bak seg. Mariann har bakgrunn fra næringslivet (innen konsulent bransjen – McKinsey og internasjonal olje og gass industri). I dag jobber hun i tillegg til coaching og terapi, som faglig veileder og lærer på HumaNovas utdanninger i personlig og organisatorisk vekst.

Vi kommer også gjerne ut og holder kurset på din arbeidsplass/firma. Ta kontakt.